Ελληνικά English


Η Εταιρεία

Ιστορικό

 • Το 1985 δημιουργείται η εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών TRADEMCO Μελέτες - Έρευνα και Ανάπτυξη ΕΠΕ από τους Β. Ευμολπίδη, Πολ. Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο και Γ. Εμμανουλόπουλο, Τοπ. Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, με σκοπό να εκπονεί μελέτες και να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου σε Πελάτες του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
 • Το 1991 ιδρύεται η εταιρεία Μελετών «TRADEMCO Β. Ευμολπίδης-Γ. Εμμανουλόπουλος & Σια» με πτυχία ΓΕΜ στην οποία συμμετέχουν σαν μέτοχοι και οι Κ. Γεωργίου και Π. Πικροδημήτρης, Πολ. Μηχανικοί - Συγκοινωνιολόγοι.
 • Το 2000 η εταιρεία απορροφά την μελετητική εταιρεία TRADEMCO - Β. Ευμολπίδης - Γ. Εμμανουλόπουλος και Σία Ε.Ε
 • Το 2001 η TRADEMCO ΕΠΕ συγχωνεύεται με την SGI Hellas S.A, θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα του διεθνούς Ομίλου SGI Consulting και λειτουργεί μέχρι τον Μάρτιο του 2005 με την επωνυμία SGI-TRADEMCO Μελέτες - Έρευνα - Ανάπτυξη Α.Ε.
 • Τον Μάρτιο του 2005 ολοκληρώνεται η εξαγορά του ποσοστού 71% της SGI Consulting στην SGI-TRADEMCO από επτά διευθυντικά στελέχη (management buy-out). Μετά από την εξαγορά αυτή, η επωνυμία της Εταιρείας γίνεται TRADEMCO Μελέτες - Έρευνα - Ανάπτυξη Α.Ε. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, εκτός των Β. Ευμολπίδη, Κ. Γεωργίου, Π. Πικροδημήτρη που αποτελούν τους κύριους μετόχους περιλαμβάνει και τους: Ο. Βαρβέρη, Δ. Ιορδάνη, Π. Χριστόπουλο και Η. Δημητριάδου.
  Η TRADEMCO θεωρείται πρωτοπόρος στην Ελληνική αγορά Συμβούλων Μηχανικών, είναι δε από τις λίγες Ελληνικές εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό. Η TRADEMCO δραστηριοποιείται στην εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, των έργων μηχανικού, της θεσμικής - επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης και των ευφυϊών μεταφορικών συστημάτων.

  Η TRADEMCO εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 με στόχο τη απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών των Πελατών της, τον αξιόπιστο σχεδιασμό και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και τον σεβασμό των εθνικών και διεθνών κανονισμών που αφορούν τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας.

  Η TRADEMCO απασχολεί περίπου 40 άτομα ως μόνιμους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, έχει μετοχικό κεφάλαιο 1 εκ. Euro και κατά τα τελευταία 5 (2003-2007) χρόνια είχε μέσο κύκλο εργασιών της τάξης των 3 εκ Euro.

  Η TRADEMCO είναι εγγεγραμμένη σε Ελληνικά και Διεθνή Μητρώα Μελετητών και Συμβούλων.