Ελληνικά English


Επικοινωνία
TRADEMCO A.E.
ΚΟΔΡΑΤΟΥ 21 104 36 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 211-0134944
FAX: 212-1060006

E -mail:  
Διοίκηση: (Πρόεδρος Π. Πικροδημήτρης, Διευθύνων Σύμβουλος Κ. Γεωργίου) admin@trademco.gr
Διεύθυνση Μελετών και Υπηρεσιών Συμβούλου: (Διευθυντής: Κ. Γεωργίου) production@trademco.gr
Διεύθυνση Προώθησης και Ανάπτυξης: (Προϊσταμένη: Η. Δημητριάδου) sales@trademco.gr
Διεύθυνση Εταιρικής Υποστήριξης: (Λογιστήριο, Προσωπικό, Προμήθειες, Προϊστάμενος: Θ. Μήτσου) accounting@trademco.gr