Ελληνικά English


Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δυο κυρίως τομείς:

Οι Μελέτες αφορούν κυρίως τον τομέα Μεταφορών, ενώ οι Υπηρεσίες Συμβούλου παρέχονται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως έργα υποδομής, ενέργεια, τουρισμός εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και σε νέες τεχνολογίες και πληροφορική.

 

Μελέτες

Υπηρεσίες Συμβούλου