Ελληνικά English


Η Εταιρεία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Συνολικά στην εταιρεία απασχολούνται σε μόνιμη βάση περί τους 15 συνεργάτες και ποιο συγκεκριμένα:

  • 10 συνεργάτες ως επιστημονικό προσωπικό
  • 5 συνεργάτες ως προσωπικό υποστήριξης

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται στην πλειοψηφία του από Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, αλλά και Οικονομολόγους Μεταφορών κα Περιβαλλοντολόγους, κατόχους μεταπτυχιακών διπλωμάτων( MSc, MA, MBA, PhD)και εμπειρίας άνω των 10 ετών.

Επιπλέον η εταιρεία απασχολεί περιστασιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της, με σύμβαση έργων άλλες ειδικότητες από μια δεξαμενή άνω των 15 εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους συνεργάζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια.