Ελληνικά English


Έργα
Κάθετη Οδός Λεμεσού και σύστημα αποστράγγισης Ομβρίων Υδάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
H TRADEMCO από τον Ιανουάριο του 2011 μετέχει σε Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία υπό την WSP International Management Consultants σε συνεργασία με τις εταιρείες WSP, KLC, TRT και ΝΕΑ και αναλαμβάνει κατόπιν διαγωνισμού έργα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κάτω από την συμφωνία – πλαίσιο για την Τεχνική Υποστήριξη των Χωρών JASPERS, με στόχο την υποστήριξη των νέων κρατών μελών της Ε.Ε. στην προετοιμασία και τεκμηρίωση έργων υποδομής, πριν αυτά προωθηθούν προς κατασκευή.
Στα πλαίσια αυτής της Κοινοπραξίας, τον Απρίλιο 2011 ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάθεση που αφορούσε στην αξιολόγηση οδικού έργου σε συνδυασμό με το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων της γύρω περιοχής, στην πόλη της Λεμεσού στην Κύπρο. Η TRADEMCO κάλυψε τις δραστηριότητες αξιολόγησης μελετών οδοποιίας και υδραυλικών του έργου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: