Ελληνικά English


Έργα
Έτος:2011
Αγορά:ΑΛΛΕΣ
Υπηρεσία:ΑΛΛΕΣ
Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ για την επανεκτίμηση αποτελεσμάτων – εξέταση εναλλακτικών σεναρίων της ανάλυσης κόστους – οφέλους του έργου Παραχώρησης Μαλιακός – Κλειδί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Το έργο αφορά στην επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων της ΑΚΟ με την εκπόνηση εναλλακτικών σεναρίων που θα λαμβάνουν υπόψη τα νέα τεχνοοικονομικά δεδομένα του έργου, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: