Ελληνικά English


Έργα Για Διευθύνσεις Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Α. Έργα Τεχνικής Υποστήριξης και Μελέτες

ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Μελέτη Σκοπιμότητας Ανακατασκευής και Βελτίωσης τριών σημαντικών Υπεραστικών Οδών.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ:
 • Διοικητική Αναδιοργάνωση και Διαχείριση Εκπαίδευσης στον Τομέα των Μεταφορών για τις Χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
 • Κοινή Νομική Βάση για Μεταφορές Transit στις χώρες TRACECA (Κεντρική Ασία, Καύκασος, Αν. Ευρώπη).
 • Ανάπτυξη Συντονισμένων Εθνικών Πολιτικών Μεταφορών (Καζακσταν, Ουζμπεκιστάν, Κυργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν).
 • Εκπαίδευση Διαμεταφορέων στις χώρες TRACECA
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ: Υποστήριξη για την Ανάπτυξη της Πολιτικής Διαδρομών Διαμετακόμισης στη Δημοκρατία του Καζακστάν (TACIS).
ΑΡΜΕΝΙΑ Αναδιοργάνωση Αρμένικων Σιδηροδρόμων και Εκπαίδευση της Διοίκησής τους.
ΧΩΡΕΣ MEDA: Ευρω - Μεσογειακό Έργο οργάνωσης μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου (MEDA: Euro-Med Transport project - Main contract).
ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ:
 • Σύσταση, διατήρηση και αποδοτική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Μεταφορών για τα Δυτικά Βαλκάνια (SEETO).
 • Προετοιμασία Επενδυτικού Προγράμματος Οδών της ΠΓΔΜ.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:
 • Εκ των προτέρων Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών 2007-2013.
 • Επίβλεψη Ηλεκτροκίνησης Σιδηροδρομικής Γραμμής Doubnitza - Kulata στα πλαίσια της Διασυνοριακής Συνεργασίας.
 • Σεμινάρια για Εμπορευματικές Μεταφορές Logistics.
 • Επίβλεψη των έργων Αναβάθμισης και Ηλεκτροκίνησης της Σιδηροδρομικής Γραμμής Plovdiv - Svilegrad.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • Σύμβουλος Εκπαίδευσης στον τομέα Μεταφορών για αποτελεσματική διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.
 • Κυκλοφοριακές Προβλέψεις με χρήση συγκοινωνιακού προτύπου για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας οδικών έργων του Πανευρωπαϊκού Άξονα IV.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ:
 • Αξιολόγηση Αναγκών σε Υποδομές Μεταφορών στην Α. Ευρώπη (TINA).
 • Αξιολόγηση Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Μεταφορών Χρηματοδοτούμενων από το Phare.
 • Μελέτη Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας της Σιδηροδρομικής Μεταφοράς στις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Phare Rail)
ΜΑΛΤΑ: Μελέτη Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Υποδομής Θαλάσσιων Μεταφορών.
ΧΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ:
 • Αξιολόγηση (εκ των υστέρων) του Προγράμματος 1993 - 99 του Ταμείου Συνοχής στη βάση δείγματος 42 έργων Μεταφορών / Περιβάλλοντος (DG-Regio).
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ:
 • Σειρά μελετών για τις επιπτώσεις απελευθέρωσης θαλάσσιου Καμποτάζ.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων μεταβολής της Οδηγίας 4058/89 σχετικά με την τιμολόγηση οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων επέκτασης Κανονισμών της EASA για την διαχείριση κυκλοφορίας στα αεροδρόμια.
 • Εκ των προτέρων αξιολόγηση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (2006-2010) για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς Μεταφορών και Ενέργειας.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων εφαρμογής Οδηγιών πρόσβασης και επιβολής τελών σε λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Europe Aid της Ε.Ε.

Β. Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης
DG-TREN Μεταφορές και Ενέργεια

MINIMISE: Διαλειτουργικότητα στις Θαλάσσιες Εμπορευματικές Μεταφορές
MOMENTUM: Πληροφοριακό Κέντρο Διαχείρισης Κινητικότητας στην Κέρκυρα.
LIBERAIL: Επιπτώσεις από την Απελευθέρωση της Αγοράς Σιδηροδρόμων.
PRORATA: Προσαρμοστικότητα Σιδηροδρόμων στις Αλλαγές που Συμβαίνουν στην Αγορά των Μεταφορών.
EUROSIL: Στρατηγικoί Σύνδεσμοι Πολλαπλών Μέσων, Διευρωπαϊκά και Πανευρωπαϊκά Δίκτυα μεταφορών.
OPTIRAILS Ι,ΙΙ: Βελτίωση Κυκλοφορίας μέσω των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας και πιλοτική εφαρμογή
ARCH: Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μέσων Μεταφοράς για Αεροπορικές Συγκοινωνίες Μικρής Απόστασης μέσω Οργανωτικών Μέτρων.
PORTAL: Εισαγωγή Αποτελεσμάτων Ερευνητικών Έργων της Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (www.eu-portal.net).
MOST: Διαχείριση Κινητικότητας - Νέες Συνεργασίες για την Διατήρηση της Αειφόρου Κινητικότητας στις Αστικές Περιοχές (http://mo.st).
CROSS RAIL: Ολοκληρωμένη Λειτουργία μεταξύ Τοπικών και Περιφερειακών Σιδηροδρομικών Συνδέσεων σε Διασυνοριακές Περιοχές (www.tramtrain.com).
CLARESCO: Ανάλυση Συστήματος Φώτων Αυτοκινήτων και Φορτηγών, Δείκτες και Αξιολογήσεις σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και την άνεση του Οδηγού.
SUNFLOWER: Συγκριτική μελέτη για την ανάπτυξη της οδικής ασφάλειας σε 9 ευρωπαϊκές χώρες ακολουθώντας τη μεθοδολογία της έκθεσης SUNFLOWER+6.
INTERACTION: Διεθνή δράση για τη μείωση των μετακινήσεων και της κατανάλωσης ενέργειας.
INTERFLEET: Μελέτη επιπτώσεων από πιθανή πρωτοβουλία με τεχνική εναρμόνιση στους αστικούς / προαστιακούς σιδηροδρόμους.

DG-INFSO Κοινωνία της Πληροφορίας

PONTIFEX: Οργάνωση Λειτουργίας Στόλου Εταιρειών Φυσικής Διανομής Εμπορευμάτων
EUROFRET: Εφαρμογές Τηλεματικής για την Βελτίωση των Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ευρώπη.
FRUIT: Αυτόματη Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Μετασυλλεκτικής Ζωής Φρούτων.
METAFORA: Πιλοτική Εφαρμογή Δορυφορικών Επικοινωνιών σε Φορτηγά κατά Μήκος Διαδρόμου Ελλάδα - Αγγλία.
ADEPT I, II: Αυτόματη Χρέωση Ηλεκτρονικές Πληρωμές στις Μεταφορές.
RUTOTEL: Χρήση Τηλεματικής στον Αγροτικό Τουρισμό.
INCA: Πιλοτική Εφαρμογή Ανταλλαγής Δεδομένων για άδειες Κυκλοφορίας, Οδήγησης κ.λ.π
LEGSEC: Νομικά και Θέματα Ασφαλείας στην Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων για άδειες Κυκλοφορίας και Οδήγησης.
SURFF: Εμπορευματικά Κέντρα και Logistics.
COREM: Συνδυασμένη Χρήση Πόρων στις Θαλάσσιες Μεταφορές.
WISDOM: Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης Εμπορευματοκιβωτίων.
IDIOMA: Πρωτότυπη Διανομή με Συνδυασμένη Μεταφορά σε Μητροπολιτικές Περιοχές.
UGFFM I,II: Προβολή και Προώθηση Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στους Χρήστες Διαχείρισης Στόλου και Διακίνηση Εμπορευμάτων.
BESTUFS: Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για πρωτοβουλίες και νέες μεθόδους / πρακτικές για την αστική διακίνηση εμπορευμάτων σε εθνικό επίπεδο και αξιολόγησή τους.